Yakult Global Movie

Yakult Global Movie

Tại Yakult, mục tiêu cao nhất của chúng tôi là mang lại cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc cho mọi người. Hiện nay, sứ mệnh đó đã chạm đến một tầm vóc mới qua việc Yakult đang định hình phát triển trở thành một công ty chăm sóc sức khoẻ. Để lan toả hành trình đầy cảm xúc này, Yakult đã thực hiện Video Yakult Toàn cầu.

The Concept of our Global Movie

Ý tưởng của video Yakult Toàn cầu
Nhịp điệu của cuộc sống

Hãy giữ cho Nhịp điệu luôn duy trì
Nhịp điệu của cuộc sống
Nhịp điệu của cơ thể
Là một phần không thể tách rời với chúng ta, không thể tách rời với thiên nhiên
Bởi vì, dù chúng ta là ai
Dù thuộc thế hệ nào
Thì điều gắn kết tất cả chúng ta đó chính là
Nhịp điệu

Khoa học đời sống Yakult
Hòa hơi thở cùng nhịp sống của chúng ta

Chúng tôi mong muốn mang đến những Nhịp điệu tuyệt vời nhất cho con người và hành tinh chúng ta, thông qua Khoa học đời sống Yakult.

Yakult Global Movie